یوگنیا فرالووا

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
یوگنیا فرالووا
یوگنیا فرالووا
یوگنیا فرالووا
Евгения Антоновна Фролова
تاریخ تولد: 1927
محل کار: انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه
شهروند: فدراسیون روسیه
مرکز علمی: انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه
دانش زبانی: انگلیسی، آلمانی، عربی
حوزه تخصصی: فلسفه عربی ـ اسلامی معاصر و قرون وسطا

تحصیلات

دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی مسکو (1951). موضوع پایان نامه کاندیداتوری "درباره رابطه بین زبان و تفکر" (1954).

دکترای علوم فلسفه (1985)، موضوع پایان‌نامه "ایمان و دانش در فلسفه عربی".

علایق پژوهشی

فلسفه عربی ـ اسلامی قرون وسطا و معاصر.

فعالیت‌های حرفه‌ای

همکار برجسته علمی انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه. وی از سال 1961 در این انستیتو کار می‌کند.

فعالیت‌های آموزشی

سخنرانی دوره در موضوع فلسفه اسلامی عربی - اسلامی طی سال‌های 1990-2002 در دانشکده فلسفه دانشگاه دولتی مسکو (ام.گ.او)، در دانشگاه علوم انسانی مسکو (ار.گ.گ.او)، در دانشگاه آزاد روسیه (او.ار.او).

دوره سخنرانی از سال 2011-2010 در موضوعات "فلسفه Falsafa" و "فلسفه معاصر عربی" برای دانشجویان بخش شرق‌شناسی دانشکده فلسفه دانشگاه آکادمیک دولتی علوم انسانی (گاوگن / GAUGN)

آثار

پایان‌نامه‌ها

کتاب

 • فرالووا، یوگنیا؛ گفتمان فلسفه عربی، ویراستار علمی: آندری اسمیرنوف، مسکو: انتشارات «صدرا» و «زبان فرهنگ اسلاوی»، 2016، 312ص:
 • اسمیرنوف، آندری؛ ایلشاد نصیراف، یوگنیا فرالووا، یانیس اشوتس؛ تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی (گزیده متون)، با سرویراستاری آندری اسمیرنوف، مسکو: آکادمیچسکی پرایکت، 2013، 267ص؛
 • نصیراف، ایلشاد؛ اسمیرنوف، آندری؛ فرالووا، یوگنیا، اشوتس، یانیس؛ تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی (کتاب درسی)، با ویراستاری علمی آندری اسمیرنوف، مسکو: آکادمیچسکی پرایکت، 2013، 255ص.
 • فرالووا، یوگنیا؛ گفتمان فلسفه عربی معاصر. مسکو: زبان‌های فرهنگ‌های اسلاوی، سال 2012. - 72ص - (اندیشه فلسفی جهان اسلام. پژوهش. جلد 4).
 • فرالووا، یوگنیا؛ فلسفه عربی: گذشته و حال. مسکو: زبانهای فرهنگهای اسلاوی، 2010. 464ص (اندیشه فلسفی جهان اسلام. پژوهش. جلد 2).
 • تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی: قرون میانه و معاصر (2006)
 • فلسفه عربی ـ اسلامی قرون میانه (1995)
 • مسئله ایمان و دانش در فلسفه عربی (1983).

مقالات

 • یوگنیا فرالووا؛ حسن الحنفی و محمدعابد الجابری: دو رویکرد به فرهنگ عربی ـ اسلامی معاصر // اشراق: سالنامه فلسفه اسلامی (شماره هفتم)/ انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، با سرویراستاری: یانیس اشوتس، مسکو: یاسکی، 2010، 2016، صص202-2016؛
 • مفهوم ایمان و خرد در فلسفه معاصر عربی // فلسفه تطبیقی: دانش و ایمان در متن گفتگوی فرهنگ‌ها. مسکو: نگارش‌های شرقی، 2008 ، صص 187-195.
 • فیلسوف-مارکسیست‌های عرب // تاریخ فلسفه. شماره 14. مسکو: انیستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، سال 2009. صص 85-110.
 • "مفهوم شکاف معرفتی در نگاه الجابری" // اشراق: سالنامه فلسفه اسلامی. شماره 2، مسکو: شرکت انتشارات "ادبیات شرقی آکادمی علوم روسیه"، سال 2011. صص 238-253.

وی در باره موضوع فلسفه اسلامی و عربی قرون وسطا و معاصر، حدود 60 عنوان مقاله نگاشته است که برخی از آنها به زبان‌های عربی و آلمانی منتشر شده است.