نیاز صابراف

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
نیاز صابراف
نیاز صابراف
صابراف نیاز رستم‌اویچ
تاریخ تولد: 14.09.1984
محل تولد: کازان
محل زندگی: کازان
تلفن: 8-927-245-50-00, 8-927-244- 62-85, (843)2934292, 2930585
ایمیل: nmuslim84@mail.ru
شهروند: روسیه
دانش زبانی: عربی، تاتاری قدیم
حوزه تخصصی: تاریخ، منطقه‌شناسی، اسلام‌شناسی
تخصص‌های حرفه‌ای: پژوهشگر، استاد دانشگاه، امام خطیب
موضوعات کاری: تصوف، سنت های اسلامی نزد تاتارها

اداره روحانیت مسلمانان جمهوری تاتارستان، معاون مفتی.

امام خطیب مسجد "آپانایف" (420022، شهر قازان، خیابان ک. ناصری، 27).

مدرس ارشد گروه واحدهای آموزشی علوم انسانی دانشگاه اسلامی روسیه.

تحصیلات

 • سالهای 2006-2001: دانشگاه دولتی علوم انسانی و تربیت معلم تاتارستان. تخصص: زبان مادری (تاتاری) و ادبیات با تخصص اضافی (زبان عربی).
 • سالهای 2009-2006: آسپیرانتورای انستیتوی ش. مرجانی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان. تخصص: تاریخ بومی (میهن).
 • سال 2016: فارغ التحصیل بخش غیر حضوری دانشکده شریعت دانشگاه اسلامی روسیه.
 • نامزد علوم تاریخ (انستیتوی تاریخ شهاب‌الدین مرجانی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، قازان، سال 2013).
 • موضوع پایان‌نامه: "نقش سنت‌های تصوفی در رشد تفکر اجتماعی تاتارها قرون هفدهم و هجدهم: جریان‌های اصلی و معضل‌ها".
 • راهبر علمی: رافیق محمدشین.

علایق پژوهشی

تصوف، سنت‌های اسلامی نزد تاتارها

فعالیت‌های آموزشی

 • از سال 2007 (تا حال حاضر): مدرس دوره آموزشی "منطقه‌شناسی دینی (معنوی)" در دانشگاه اسلامی روسیه.
 • سالهای 2013-2009: معاون رئیس کالج اسلامی قازان اداره روحانیت مسلمانان جمهوری تاتارستان.
 • سالهای 2013-2010: عضو شورای علمای اداره روحانیت مسمانان جمهوری تاتارستان.
 • سالهای 2013-2010: امام خطیب مسجد "المرجانی".
 • از سال 2012 (تا حال حاضر): مدرس دوره آموزشی "تاریخ تصوف" در دانشگاه اسلامی روسیه.
 • از سال 2013 (تا حال حاضر): معاون مفتی، رئیس موسسه دینی اداره روحانیت مسلمانان جمهوری تاتارستان.
 • از سال 2014: رئیس بخش تبلیغات اداره روحانیت مسلمانان جمهوری تاتارستان.
 • عضو شورای عمومی اداره آژانس فدرال بازرسان دادگاهی جمهوری تاتارستان.

آثار

 • ‌صابراف، نیاز رستم‌اویچ؛ جنبه تربیتی آثار شعرای تاتار و مسلمان قرون هفدهم و هجدهم / ن. ر. ‌صابراف // مجله آموزشگری قازان (مجله علمی - روانشناخی و آموزشگری). – سال 2010. – شماره 3 (81). – صفحات 155-151.
 • ‌صابراف، نیاز رستم‌اویچ؛ بعضی از مسایل دینی در آثار صوفی الله‌یار "ثبات العاجزین" (تکیه گاه درماندگان) / ن. ر. ‌صابراف // مجموعه مقالات علمی. – قازان: دانشگاه اسلامی روسیه، سال 2010. – صفحات 91-78.
 • ‌صابراف، نیاز رستم‌اویچ؛ آرای دینی و خداشناختی مولا قولی / ن. ر. ‌صابراف // مجموعه مقالات علمی. – قازن: دانشگاه اسلامی روسیه، سال 2010. – صفحات 106-91.
 • Сабиров Н.Р. Суфи Аллаhиярның «Собəтел-гаҗизин» («Гаҗизлəргə терəк») əсəрендə əхлак принципларының чагылышы / Н.Р. Сабиров // اولین مطالعات صمداف (مجموعه مقالات). Беренче Саматов уку- лары (материаллар җыентыгы) / گردآورنده و. م. یاکوپف. – قازان: ایمان, 2011. – ص.35–41. (به زبان تاتاری).
 • ‌صابراف، نیاز رستم‌اویچ؛ تصوف در آثار مولا قولی / ن. ر. ‌صابراف // دومین مطالعات صمداف: مقالات کنفرانس علمی – عملی / گردآورنده و. م. یاکوپف – قازان: ایمان، سال 2011، صفحات 44-29.