لیلا آلمازُوا

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
[[رده:همکاران 1. انستیتوی روابط بین المللی، تاریخ و شرق‌شناسی دانشگاه فدرالی قازان (دانشیار رشته اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی) 2. مرکز علمی و تعلیمی "مرکز منابع برای توسعه آموزش اسلامی و اسلام‌شناسی" (معاون مدیر)]]
لیلا آلمازُوا
لیلا آلمازُوا
آلمازُوا لیلا ایلدوسُونا
Алмазова (Тухватуллина) Лейла Ильдусовна
محل تولد: کازان
محل زندگی: کازان
محل کار: [[:رده:همکاران 1. انستیتوی روابط بین المللی، تاریخ و شرق‌شناسی دانشگاه فدرالی قازان (دانشیار رشته اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی)

2. مرکز علمی و تعلیمی "مرکز منابع برای توسعه آموزش اسلامی و اسلام‌شناسی" (معاون مدیر)|1. انستیتوی روابط بین المللی، تاریخ و شرق‌شناسی دانشگاه فدرالی قازان (دانشیار رشته اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی)

2. مرکز علمی و تعلیمی "مرکز منابع برای توسعه آموزش اسلامی و اسلام‌شناسی" (معاون مدیر)]]
تلفن: +7(843)2939457
ایمیل: leila_almazova@mail.ru
شهروند: روسیه
تحصیلات: دکتری علوم فلسفی
حوزه تخصصی: اسلام‌شناسی، فلسفه
موضوعات کاری: روندهای معاصر در جامعه اسلامی تاتارستان (از جمله مسایل آموزش اسلامی)، عناصر عقیدتی و فلسفی تفکر مذهبی مسلمانان

تحصیلات

سال 1998: فارغ التحصیل دانشگاه دولتی قازان را با تخصص "تاریخ".

دوره کارآموزی: (24.08.2010 ـ 01.07.2011): گرانت بنیاد فولبرایت، دانشگاه میشیگان (آمریکا)

دوره کارآموزی ( 2010-2011): مرکز تحقیقات اروپای شرقی و روسیه دانشگاه میشیگن (آمریکا).

نامزد علم فلسفه (27.06.2002) با تخصص "فلسفه اجتماعی".

موضوع پایان نامه: "مفهوم انسان در فلسفه عربی-اسلامی و تاتاری: مسئله تغییر".

فعالیت های آموزشی

  • سال های 2001-2005: استاد ارشد (از سال 2003 – دانشیار) رشته علوم اجتماعی انستیتوی دولتی علوم انسانی تاتارستان.
  • سال های 2008-2011: کارمند علمی ارشد انستیتوی تاریخ ش. مرجانی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان.
  • از سال 2011 تا حال: مدیر برنامه های علمی در چارچوب اجرای برنامه هدفمند فدرالی تربیت متخصصین دارنده اطلاعات عمیق از تاریخ و فرهنگ اسلام.
  • از سال 2012 تا حال: دانشیار رشته اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی دانشگاه فدرالی قازان. وی در این دانشگاه درسهایی مانند "فلسفه عربی-اسلامی"، "درامدی بر اسلام‌شناسی"، "اسلام در روسیه"، "تاریخ اسلام"، "تاریخ ادیان کشورهای عربی"، "تاریخ اندیشه اجتماعی و فلسفی تاتار" تدریس می کند.

همچنین وی در حال حاضر لیلا آلمازُوا مسئول اجرای پروژه بین‌المللی "ابتکار منطقه وُلگا و کاما" با همکاری انستیتوی تحقیقات داخل آسیا و اورال د. سینورای وابسته به دانشگاه ایندیانا (آمریکا) است.

دانش زبانی

روسی، انگلیسی، عربی، تاتاری قدیم 

آثار

مؤلف یک مونوگرافی، کتابهای آموزشی و بیش از 45 مقاله به زبان های روسی، انگلیسی و تاتاری است.

  • توخواتولینا، لیلا ایلدوسُونا، مسئله انسان در آثار روحانیون تاتار: انتهای قرن 19 – ابتدای قرن 20. – قازان: تاترسکایِه کنیژنایِه اِیزداتِلستوا، 2003. – 207 ص.
  • تاریخ فلسفه عربی-اسلامی و اندیشه اجتماعی تاتار: کتاب آموزشی برای دانشجویان سال چهارم دانشکده های علوم انسانی دانشگاه ها. – قازان: گومانیتاریا، 2003. – 40 ص.
  • شهاب‌الدین مرجانی: میراث و معاصرت: مقالات کنفرانس علمی بین المللی. / فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، انستیتوی تاریخ ش. مرجانی؛ محرر مسئول: ل.اِ. آلمازوا، آ.گ. خَیروتدینف (خیرالدین اف). – قازان: آلما-لیت، 2008. – 324 ص.
  • آلمازُوا، لیلا ایلدوسُونا، شاگاویِف د.آ. فلسفه عربی-اسلامی: کلام، تصوف، مشائیه شرقی // تاریخ اندیشه اسلامی در منطقه ولگا و اورال. کتاب آموزشی. – قازان: انتشارات دانشگاه اسلامی روسیه، 2010. – ص. 35-60. تاریخ اندیشه اسلامی در منطقه ولگا و اورال: کتاب آموزشی / ر.ک. آدیگامسف و دیگران؛ محرر علمی لیلا ایلدوسُونا آلمازُوا،. – قازان: انتشارات دانشگاه اسلامی روسیه، 2010. – 373 ص.
  • آلمازُوا، لیلا ایلدوسُونا (مرتب). تاریخ اندیشه اسلامی در منطقه ولگا و اورال: کتاب آموزشی. – قازان: انتشارات دانشگاه قازان؛ 2015.
  • ترجمه از زبان تاتاری قدیم: ضیاء الدین کمالی. فلسفه اسلام. قازان، 2010.