لانا راوندی فدایی

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
لانا راوندی فدایی
لانا راوندی فدایی
لانا مجیدوونا راوندی فدایی
Лана Меджидовна Раванди-Фадаи
تاریخ تولد: 13 می 1970
محل تولد: باکو، آذربایجان
محل زندگی: مسکو
محل کار: انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (ار.گ.گ.او)
ایمیل: ravandifadai@yahoo.com
شهروند: فدراسیون روسیه
تحصیلات: دانشگاه دولتی باکو (ب.گ.او)، انستیتو دولتی روابط بین‌الملل (دانشگاه مگیمو) وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه
مرکز علمی: مرکز مطالعات آسیای میانه قفقاز و اورال ـ حوزه ولگای انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، کرسی شرق معاصر دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه (ار.گ.گ.او)
دانش زبانی: انگلیسی، فارسی
حوزه تخصصی: تاریخ جدید و نوین ایران، روندهای سیاسی، اقلیت های قومی-مذهبی در ایران، سیاست جنسیتی

تحصیلات

در سال 1991 از دانشکده دانشگاه روابط بین‌الملل دانشگاه دولتی باکو فارغ التحصیل شد. در سال 1997 وی از انستیتو دولتی روابط بین‌الملل (دانشگاه مگیمو) وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه (متخصص منطقه‌ای مسکو، کارشناس منطقه) فارغ التحصیل شد.

در سال 1997 وی از دانشکده روابط بین الملل موسسه دولتی روابط بین الملل مسکو (متخصص منطقه مسکو ، کارشناس منطقه) فارغ التحصیل شد.

وی در سال 2002 از رساله خود برای درجه نامزدی علوم تاریخی دفاع کرد.

علایق پژوهشی

تاریخ جدید و نوین ایران، روندهای سیاسی، اقلیت های قومی-مذهبی در ایران، سیاست جنسیتی.

Новая и новейшая история Ирана, политические процессы, этно-конфессиональные меньшинства в Иране, гендерная политика.

فعالیت‌های حرفه‌ای

از سال 1998 وی در بخش ایران انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه به عنوان همکار علمی کار می‌کند. وی در حال حاضر محقق ارشد بخش مطالعات ایران انستیتوی شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه است.

فعالیت‌های آموزشی

در دپارتمان شرق معاصر دانشگاه دولتی علوم انسانی روسیه ـ مسکو (ار.گ.گ.او) تدریس می کند.

آثار

پایان‌نامه‌ها

کتاب

 • راوندی فدایی، لانا؛ احزاب و گروه‌های سیاسی ایران، مسکو: انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، سال 2010، 216 ص.
 • فدوروا، ل.م و راوندی فدایی، لانا؛ ایران: تاریخ و عصر حاضر / سرویراستاری. ل.م. کولاگینا ، ن. م. ممدووا، مسکو: IV RAS ؛ مرکز تجارت استراتژیک ، 2014. - 316 ص.
 • راوندی-فدایی، لانا. روابط روسیه و ایران و توافق هسته‌ای وین. دوحه: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ـ قطر ، 2015، 20ص.

مقالات

 • راوندی فدایی، لانا؛ فراکسیون‌گرایی در ایران و نقش روحانیت ایران در زندگی سیاسی پس از انقلاب کشور / «ایران: اسلام و قدرت». مسکو: 2001.
 • راوندی فدایی، لانا؛ مبانی مفهومی زیرسیستم‌های شیعه در ایران معاصر // مجموعه شرقی. شماره سوم، مسکو: انستیتو مطالعات اسرائیل و شرق نزدیک، سال 2002؛
 • دونایوا، یلینا ویکتورونا و راوندی فدایی، لانا؛ مطالعات منطقه‌ای خارجی: مشکلات نظری و کاربردی // شرق. جوامع آفریقایی - آسیایی: گذشته و حال. سال 2013. - شماره 6.
 • راوندی فدایی، لانا؛ برخی از ابعاد سیاست روسیه و ایران در قفقاز جنوبی. مسکو: انتشارات انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه ، 2015. مواد کنفرانس بین المللی "روابط روسیه و ایران. مسائل و چشم‌اندازها". 2014، ص186-187.
 • راوندی فدایی، لانا؛ خطوط اصلی وضعیت قومی-مذهبی در ایران معاصر. مسکو: انتشارات موسسه اطلاعات علمی علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه ، 2015 // روسیه و جهان اسلام. شماره 2 (272). 2015. صص112-126.
 • راوندی فدایی، لانا؛ اصول سیاست ملی در ایران معاصر. م.: انتشارات موسسه اطلاعات علمی علوم اجتماعی آکادمی علوم روسیه، 2014 // روسیه و جهان اسلام. شماره 1 (259). 2014، صص121 - 129.
 • راوندی فدایی، لانا؛ نقش راهنمایی مذهبی در مقابله با افراط گرایی و تروریسم // یادداشت های علمی دانشگاه کازان (ژورنال) سری علوم انسانی. سال 2017 . شماره 159 ، کتاب. 6. صص 1529-1540.
 • راوندی فدایی، لانا؛ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮق ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎ ی 1930 -1920 ﻣﯿﻼدی: ترجمه به فارسی توسط: جعفر مرادحاصلی، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، پیاپی ۷۰ (بهار ۱۳۹۶)، صص ۱۹ -۴۲
 • اتابکی، تورج؛ راوندی فدایی، لانا؛ همشهریان، مهاجران فصلی ایران در روسیه تزاری، ترجمه به فارسی توسط: آبتین گلکار، فصلنامه نگاه نو، پیاپی ۱۱۶ (زمستان ۱۳۹۶)، ص ۹۳.