علی‌اکبر علی‌اکبراف

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
علی‌اکبر علی‌اکبراف
علی‌اکبر علی‌اکبراف
علی‌اکبر کالابکویچ علی‌اکبروف
Аликберов, Аликбер Калабекович
تاریخ تولد: 28 آوریل 1964
محل تولد: داغستان
محل زندگی: مسکو
محل کار: انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه
سمت: معاون
شهروند: فدراسیون روسیه
تحصیلات: دکترای علوم تاریخی
حوزه تخصصی: اسلام‌شناسی
موضوعات کاری: تاریخ اسلام

علی‌اکبر کالابکوویچ علی‌اکبراف (Alikber Kalabekovich Alikberov / Аликберов, Аликбер Калабекович) متولد 1964 داغستان ـ دارای دکترای علم تاریخ، معاون رئیس انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه، مدیر مرکز مطالعات آسیای میانه، قفقاز و ایدیل ـ اورال انستیتو شرق‌شناسی آکادمی علوم روسیه ـ مسکو.

مقالات