سرگی فرانسوزاف

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
سرگی فرانسوزاف
سرگی الکسیویچ فرانسوزوف
Сергей Алексеевич Французов
تاریخ تولد: 1960
مرکز علمی: انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه

سرگی الکسیویچ فرانسوزاف (Сергей Алексеевич Французов) متولد 1960؛ دارای دکترای علم تاریخ؛ سرگروه شرق نزدیک و میانه انستیتو نسخ خطی آکادمی علوم روسیه و همکار ارشد علمی آن.