روزالیندا موسینا

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
روزالیندا موسینا
روزالیندا موسینا
موسینا روزالیندا نورییونا
تاریخ تولد: 1948
تلفن: (843) 236-57-87 (منزل)، (843)2928199 (محل کار)
ایمیل: rnmusina@mail.ru, res40rt@mail.ru
شهروند: روسیه
دانش زبانی: انگلیسی
حوزه تخصصی: نژادشناسی، جامعه‌شناسی، جمعیت‌شناسی

انستیتوی تاریخ ش. مرجانی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان، کارمند علمی پیشرو و رئیس مرکز مطالعات جامعه‌شناسی نژادشناختی. شهر قازان

تحصیلات

 • سال 1970: دانشگاه دولتی قازان، دانشکده تاریخ. آسپیرانتورای انستیتوی مردم نگاری ن. ن. میکلوخا ماکلای فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروی.
 • نامزد علوم تاریخ (قازان، 1986) با تخصص 07.00.07 – مردم نگاری، نژادشناسی و انسان‌شناسی.

موضوع پایان نامه: "ویژگی های عمومی و قومی خانواده های معاصر تاتارهای روستایی (بر پایه داده های مطالعات جامعه‌شناسی نژادشناختی تاتارستان شوروی).

علایق پژوهشی

نژادشناسی، جامعه‌شناسی نژادشناختی، هویت، روابط بین اقوام، دین، اسلام، دین داری، فرآیندهای قومی - اجتماعی و قومی - دموگرافیک، روابط خانواده ای و زناشویی.

فعالیت‌های آموزشی

 • سالهای 1997-1996: با پشتیبانی بنیاد ماکارتوراف موضوعات از قبیل "اسلام و مشکلات تحمل پذیری قومی و مذهبی در تاتارستان" و "اسلام و مسیحیت ارتدوکس در چارچوب تعامل قومی و مذهبی در روسیه در حال تغییر (بر پایه داده های تاتارستان و پاوالژیه)".
 • سالهای 1998-1998: شرکت در پروژه بین المللی "اسلام، قومیت و ناسیونالیسم در روسیه پساشوروی" مشترک با انستیتوی شرق‌شناسی فرهنگستان علوم روسیه و دانشگاه بیرمنگام بریتانیا (رئیس پروژه ه. پیلتینگتون).
 • از سال 2000 به این سو رئیس بخش نژادشناسی انستیتوی تاریخ فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان.

دانش زبانی

انگلیسی

آثار

 • تاتارها و اسلام در مناطق فدراسیون روسیه: راهبر علمی و ویراستار مسول ر. ن. موسینا. – قازان: انستیتوی تاریخ ش. مرجانی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان. انتشارات "آرتی فاکت"، سال 2014، 348 ص.
 • اسلام و مساله هویت تاتارها در دوره پساشوروی// عامل مذهبی در توسعه تاتارها: مطالعات مفهومی، قازان، سال 2009. – صفحات 86 – 100.
 • اسلام و مسیحیت ارتدوکس در چارچوب روابط مذهبی و قومی در جمهوری تاتارستان// جاده بزرگ ولگا: توسعه روابط فرهنگی، مذهبی و قومی. قازان، سال 2002، صفحات 93 – 104.
 • اسلام در آگاه جمعی تاتارها // اسلام در پاوالژیه میانه. – قازان، سال 2001. – صفحات 393 – 402.
 • هویت مسلمانی به مثابه شکلی از "ناسیانولیسم مذهبی" تاتارها در چارچوب فرآیند های اجتمعاعی-قومی و وضعیت سیاسی – قومی در تاتارستان // اسلام و بیسیج قومی: جنبش های ملی در جهان ترک (ویراستار ن.إ. گوباگلا، گردآورنده س.م. چروانایا). – مسکو، تسیما، سال 1998 – صفحات 272 – 259.
 • دیانت به عنوان عامل روابط بین اقوام در جمهوری تاتارستان // فاصله های اجتماعی و فرهنگی. تجربه روسیه چندملیتی. – سال 1998، صفحات 250 – 229.
 • اسلام و مسلمانان در تاتارستان معاصر// دین و دولت در روسیه امروزه (سخنرانی های علمی / مسکو، مرکز کارنگی، شماره 18). – مسکو، سال 1997. – صفحات 95-84.
 • اسلام در میان تاتارهای شهرنشین: تحلیل وضعیت کنونی// روسیه و جهان اسلام، مسکو، سال 1996. صفحات 53-47.
 • جایگاه و نقش دین در زندگی امروزی تاتارها // فرآیندهای معاصر ملی در جمهوری تاتارستان. شماره 1. – قازان، سال 1992، صفحات 64-52.