رشید مالکف

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
رشید مالکف
رشید مالکف
مالکف رشید الیازاویچ
تاریخ تولد: 01.12.1986
تلفن: 89276735357, (84374) 3-70-71
ایمیل: Rashid_bua@mail.ru, rashidbua@mail.ru
شهروند: روسیه
دانش زبانی: عربی، تاتاری قدیم
حوزه تخصصی: اسلام‌شناسی، تاریخ، منطقه‌شناسی
تخصص‌های حرفه‌ای: پژوهشگر، استاد مدرسه دینی


رئیس مدرسه دینی متوسط بوئینسک اداره روحانیت جمهوری تاتارستان (شهر بوئینسک، خیابان لیبکنخت، 79). شهر بوئینسک، جمهوری تاتارستان شهر نورلات، تاتارستان شوروی

تحصیلات

  • سال 2004: مدرسه دینی متوسط بوئینسک.
  • سال 2008: دانشگاه دولتی تربیت معلم و علوم انسانی تاتارستان با تخصص "تاریخ و زبان خارجی (عربی)".
  • سالهای 2011-2008: آسپیرانتورای انستیتوی تاریخ ش. مرجانی فرهنگستان علوم جمهوری تاتارستان.
  • در حال حاضر دانشجوی دانشکده شریعت دانشگاه اسلامی روسیه (غیر حضوری).
  • نامزد علوم تاریخ (قازان، سال 2012).

موضوع پایان نامه: "وضعیت اجتماعی روحانیت اسلامی در استان قازان در اواخر قرن نوزدهم – اوایل قرن بیستم". تخصص 07.00.02 – "تاریخ بومی" . راهبر علمی: ر.م. موخامت شین (محمد شین).


علایق پژوهشی

تاریخ اسلام و روحانیت مسلمانان در تاتارستان، تاریخ ساختمان های مذهبی اسلامی در تاتارستان.

فعالیت های آموزشی

  • سال 2010: کارمند اداره امور دینی اتاق وزرای جمهوری تاتارستان (کارشناس درجه دوم و بعدا یکم).
  • سالهای 2012-2011: دستیار مفتی اداره روحانیت جمهوری تاتارستان.
  • سال 2012: رئیس مدرسه دینی بوئینسکی

دانش زبانی

عربی، تاتاری قدیم

آثار

یک تک نگاری و ده ها مقالات علمی در زمینه بناهای مذهبی مسلمانان شهر بوئینسک در تاریخ اسلام و جمهوری تاتارستان منتشر کرده است:

  • مالکف ر.ی. وضعیت اجتماعی روحانیون مسلمان استان قازان اواخر قرن نوزدهم – اوایل قرن بیستم. قازان، سال 2014.


fa:مالکف رشید