دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
کشور: ایران
شهر: تهران
وابستگی سازمانی:دانشگاه تهران
تأسیس: 1313
نوع فعالیت:علمی ـ پژوهشی؛ آموزشی
سایت: https://ftis.ut.ac.ir

دانشکده الهیات و معارف اسلامی در سال 1313 ش در محل مدرسه عالی سپهسالار (شهید مطهری) با نام دانشکده علوم معقول و منقول با سه رشته ادبیات عرب ، علوم معقول و منقول افتتاح شد. این دوره پنج سال به درازا کشید و در سال 1318 دانشکده تعطیل شد. فعالیت دوباره دانشکده در سال 1321 در محل فرهنگستان با دو رشته علوم معقول و منقول از سر گرفته شد و به تدریج توسعه یافت و دو رشته دیگر به نام های زبان و ادبیات عرب و فرهنگ اسلامی بر آن افزوده شد. همچنین در دو رشته معقول و منقول نیز دوره دکتری دایر گردید. در سال 1344 دانشکده علوم معقول و منقول به دانشکده الهیات و معارف اسلامی تغییر نام داد.

دانشکده الهیات و معارف اسلامی هم اکنون دارای گروه های آموزشی علوم قرآن و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی، ادیان و عرفان تطبیقی، تاریخ و تمدن ملل اسلامی و فقه شافعی و نیز دو بخش فلسفه دین و عربی و همچنین پژوهشکده تاریخ علم می باشد. گروه های آموزشی در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری و بخش فلسفه دین و پژوهشکده تاریخ علم فقط در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشجو می پذیرند.

در حال حاضر این دانشکده دارای 8 رشته تحصیلی، 57 عضو هیات علمی می باشد. دانشجویان در این دانشکده برای شناسایی و احیای بخش عظیم دانش های بشری در حوزه علوم و معارف اسلامی آموزش می بینند. تربیت کارشناسان مجرب در حوزه علوم اسلامی به منظور انجام خدمات علمی در نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش، دایره المعارف ها و مراکز فرهنگی از جمله اهداف این دانشکده به شمار می آید.

گروه های آموزشی

  • گروه ادیان و عرفان تطبیقی
  • گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی
  • گروه علوم قرآن و حدیث
  • گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • گروه فقه شافعی
  • گروه فلسفه و کلام اسلامی
  • بخش فلسفه دین