حمیدرضا آیت‌اللهی

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
حمیدرضا آیت‌اللهی
حمیدرضا آیت‌اللهی
تاریخ تولد: 19/1/1338
محل زندگی: تهران
سایت: www.ayatollahy.net
تلفن: 09121480542
ایمیل: hamidayat@gmail.com
شهروند: ایران
تحصیلات: دکترا
دانش زبانی: فارسی، عربی، انگلیسی
حوزه تخصصی: فلسفه دین
تخصص‌های حرفه‌ای: فلسفه دین
موضوعات کاری: فلسفه دین، دین‌شناسی

تحصيلات

 • 1376 - دكتري فلسفه از دانشگاه بروكسل (VUB)، بلژيك.
 • 1368 – فوق ليسانس (كارشناسي ارشد) فلسفه غرب، دانشگاه تهران، تهران،
 • 1363 – ليسانس (كارشناسي) فيزيك كاربردي، دانشگاه تهران، تهران.
 • 1364تا 1354 - دروس حوزوي. 

اشتغال فعلي

 • رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
 • مدير عامل «موسسه آموزشي فرهنگي هدایت ميزان»
 • استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي.
 • رئیس موسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر
 •  عضو گروه فلسفه، اخلاق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی.

سوابق خدمات علمی اجرایی

 • رئيس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي (از 10/2/88 تا 17/10/92)
 • استاد و عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي (از 1372 تا 1392)
 • رئیس و موسس موسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر، از 1390.
 • مدير عامل و مؤسس «موسسه آموزشي فرهنگي هدایت ميزان» از 10/4/1376.
 • رئيس هيات مديره و موسس «انجمن علمي ايراني فلسفه دين» از 1389 تا کنون.
 • عضو هیات مدیره موسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان (فهم) از 1390.
 • عضو گروه فلسفه، اخلاق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی از 27/10/93
 • عضو کار گروه مطالعات علم و فناوری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از 19/10/94.
 • عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی ازاول آذر 1392 تا شهریور 1394.
 • عضو هیات امنای پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از 1392.
 • مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی  (از 27/3/81 تا 30/3/85)
 • دبیر کمیته داوری علوم انسانی و هنر شورای نخبگان (از 10/12/1390 تا 29/12/1390)
 • عضو كميسيون تخصصي گروه علوم انساني هيات مميزه مركزي وزارت علوم (از 21/11/88 تا 12/5/92)
 • عضو هيات مميزه مركزي علوم انساني وزارت علوم (از21/11/88 تا 12/5/92)
 • عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی (از آبان 88 تا آبان 1392)
 • عضو كميته الهيات و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي (9/9/87 تا آخر89)
 • رئيس شوراي عالي سياست گذاري كتابخانه­ي ديجيتالي علوم انساني تهران (از 27/7/88)
 • عضو كميسيون بررسي نشريات علمي كشور (از 1389 تا 17/10/92).
 • مدیر کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از 10/9/1391.
 • دبير كميسيون علوم انساني، معارف اسلامي و هنر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري (عتف) (ازبهمن88 تا مهر90)
 • عضو هيات مديره «انجمن ايراني علوم انساني» از 1388.
 • عضو هیات ممیزة دانشگاه علامه طباطبایی (از 15/1/1384 تا  15/1/1386).
 • عضو هیات مدیرة «بنیاد حکمت صدرا» از 1378.
 • عضو «انجمن بریتانیایی فلسفه دین» (British Society for Philosophy of Religion) از 1386 واقع در دانشگاه آکسفورد.
 • عضو هیات مدیرة انجمن علمی «تاریخ فلسفه» از 1385 تا1389.
 • مدیر گروه فلسفه دین و الهیات، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشة دینی، دانشگاه تربیت مدرس از 1386 تا 1387
 •  عضو هيئت علمي گروه كلام و دين پژوهي «پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي»  1380-1375
 • عضو مركز اخلاق پزشكي «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، 1381- 1382.
 • رئیس هیات مدیرة «موسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون» از 1379 تا 1381
 • مسئول روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (از21/3/75 تا 14/10/76)
 • عضو بين المللي «مركز اسلام در اروپا (Centrum voor Islam in Europa)» واقع در بلژيك، از 1998.
 • دبير «انجمن بين المللي ملاصدرا»، از 1382.
 • دبیر « انجمن دوستی ایران و یونان» از 1381.

تخصص

فلسفه دين، فلسفه تطبیقی، فلسفه اسلامی، فلسفه تكنولوژي، اخلاق در تکنولوژی، علم و دين، منطق، آراء فيلسوفان از بيكن به بعد، فلسفه علم، فلسفه سياست، فيزيك.

فعالیت آموزشی

کارشناسی دروس تدريس شده و در حال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی:

منطق (نیمسال1 و 2)، روش تحقیق (2)، فلسفه سياست (5)، تاريخ فلسفه از بيكن تا هيوم (4)، تاريخ فلسفه معاصر و مكاتب قرن بيستم (7)، تاريخ فلسفه قرن نوزدهم (6)، متون فلسفي به زبان عربي (6و7)، فلسفه اسلامی (3و4و5)، فلسفه اخلاق (4)،  فلسفه علم (4)، تاریخ  علم (3)

کارشناسی ارشد دروس تدريس شده و در حال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه دكارت، فلسفه تطبیقی، فیلسوفان انگلیسی، فلسفه هگل، منطق، مسائل کلامی جدید، فلسفه دین، چیستی دین، علم و دین، عقل و ایمان، تجربه دینی، براهین اثبات خدا، متون فلسفی به زبان عربی، متون فلسفي به زبان انگليسي، تاریخ فلسفه دین

دکتری دروس تدريس شده و در حال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی

فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی، فلسفه برگسون، چيستي فلسفه تطبيقي، فلسفه تكنولوژي، اخلاق در تکنولوژی، مطالعات تطبیقی در رابطه خدا و جهان آفرینش، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی، براهین اثبات خداوند.

سوابق تدریس در دانشگاه­های دیگر:

دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد): فلسفه دین، مقولات ویژه در فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه تحلیلی

دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسیِ): فیزیک

دانشگاه  تهران (کارشناسی): فلسفه دین

دانشگاه آزاد  اسلامی واحد علوم  و تحقیقات (کارشناسی ارشد): فلسفه علم، (دکتری): فلسفه تطبیقی، علم و دین.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دکتری): فلسفه تکنولوژی، فلسفه ذهن، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی، براهین اثبات وجود خدا، اخلاق در تکنولوژی.

دانش زبانی

فارسي، انگليسي، عربي

آثار

كتابهای مستقل

18- Вопросы Феминологии. Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2016. This book is Russian translation of the book "Women Studies from an Islamic Point of View"

17- Современное религиоведение, Хамида Резы Аятоллахи, Садра: Москва, 2015

16- Women Studies from an Islamic Viewpoint, (compiled and introduced by Hamidreza Ayatollahy) English Translation by Hussein Mullanazar, London: MIU Press, 2013

15- کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دین و حالات معنوی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1395، به همراهی علیرضا دری نوگورانی و حسین اجتهادیان.

14- نگرش هایی اسلامی در مطالعات زنان (گردآوری و مقدمه) انتشارات فهم، 1393

13- سنجه هایی در دین پژوهی معاصر، (تصنیف) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392

12- چاپ سوم فلسفه دین (با ویراست جدید) انتشارات حکمت و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391

11- چاپ دوم خدا و دين در جهان پسامدرن، (با ویراست جدید) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 1388

10- جستارهایی در فلسفه و دین­پژوهی تطبیقی، (تصنیف) انتشارات طه، قم، 1386

9-  فلسفه دین، (ترجمه از نوشته نورمن گیسلر) جلد دوم و تجدید چاپ جلد اول، انتشارات حکمت، 1384

8- The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume, Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005.

7-  تاريخ فلسفه دين 1980-1875، (ترجمه از نوشته آلن پی اف سل) پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران، 1383.

6-  چالش های بنیادین ما در: علم، دین وسیاست، (تالیف) موسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین 1384

5-  خدا و دين در جهان پسامدرن، (ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین) آفتاب توسعه، تهران، 1381

4-  مفاهيم و مسايل فلسفه دين، (تالیف) مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ايران، 1381 .

3-  فلسفه دين، (ترجمه از نوشته نورمن گیسلر) انتشارات حكمت، تهران، 1375

2- كتاب درسي عربي سال سوم راهنمايي، (تالیف) وزارت آموزش و پرورش، 1361

1- كتاب عربي سال اول راهنمايي، همكار در تاليف، وزارت آموزش و پرورش، 1362

مشارکت در تدوین بخشی از کتاب:

7- “Divine Ontological Necessity” in Christian Kanzian and Muhammad Legenhausen (eds.) Proofs for the Existence of God: Contexts, Structure, Relevance, Innsbruck University Press, Innsbruck, Austria, 2008.  pp. 81-91.

6- “Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Locke’s Views on Peace” in In Quest of Peace, Intaj Malek and Yajneshvar Shastiri (eds.), Bharatiya kala Prakashan Publication, Delhi, India, 2006, pp. 136-141.

5- “Islam and Globalization” in International Encyclopedic Dictionary of Global Studies, Alexander N. Chumakov, William C. Gay and Ivan I. Mazour (eds.), Moscow, 2006.

4- ”نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن برای دین“، در دین و رسانه، محمدرضا جوادی یگانه و حمید عبداللهیان (ویراستاران)، دفتر پژوهش های رادیو، تهران، 1386، صص 58-41.

3- ”ديدگاه پروفسور آنه ماري شيمل در باره زن در اسلام“ در عرفان پلي ميان فرهنگها، شهرام یوسفی فر (ویراستار)، انتشارات دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1383، ج1،  صص315-309.

2- ”برهان وجودي يا وجوبي“ در شريعه خرد، يادنگار نكوداشت منزلت علمي استاد علامه جعفري، علی اکبر رشاد (ویراستار)، پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي، 1376، صص416-403.

1- مدخل «برهان صديقين» در دانشنامه جهان اسلام، ج 3، بنياد دائره المعارف اسلامي، اسفند 1376، صص4-300.

مقالات در مجلات علمی معتبر خارجي:

11- “A Comparison between Existence in Existentialism and Sadraean Principality of Existence”, Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy Yearbook, Moscow, No.6, 2015.

10- اشکالیة الدین و الدولة فی العالم الاسلامی غیر العربی، شؤون الاوسط، ذوالحجه 1427، العدد 125، من صفحه 89 الی 97.

9- “Divine Justice According to Allama Mutahhari and Said Nursi”. Ishraq (Illumination), Islamic Philosophy Yearbook, Moscow, No.4, 2013.

8- “Interaction of Islamic and Western PhilosophiesIshraq (Illumination), Islamic Philosophy Yearbook, Moscow, No.1, 2010.

7- “The Relation between Religion and the State: An Islamic Point of View” Journal of Shi’a Islamic Studies, Volume 1 Number 2, April 2008, pp. 40-51.

6- “The Role of Media in the Threats and Opportunities of Globalization for ReligionJournal of Media and Religion, Volume 7 Issue 1&2 January 2008, pp.34–44.

5- “Remarks on Comparative Philosophy: Islamic and Western Philosophies”, Falsafeh, The Iranian Journal of Philosophy, University of Tehran, Vol.36, No.3, Autumn 2008, pp. 91-102.

4- “The Iranian Philosophical Trend in Its Present and Past Culture”, Divinatio, Vol. 24, Autumn-Winter 2006.

3- “Philosophy in Contemporary Iran”, Revista Portuguesa de Filosofia, Volume 62, Number 2-4, April-December 2006. (International indexed journal in Philosopher's Index)

2- “The Principality of Existence and the Problem of Evil, Journal of Islamic Philosophy, Vol. 2 No. 1, spring 2006, .

 1- “Liveliness of Philosophy in Iran”, C.I.E. Journal. (Center for Islam in Europe), Vol.2, No. 1-2, , September 2000.

مقالات ارائه و منتشر شده در كنفرانس هاي خارجي:

27- The Mistake Presuppositions of Atheists Based on the Weak Explanations of Theists, Models of Contemporary Atheism, Panel of Italian association for Philosophy of Religion, European Academy of Religion, First Annual Conference”, Bologna, Italy, 5-6 March 2018

26- Divine Activity as the Most Important Presupposition Underlying the Problems of Philosophy of Religion, European Academy of Religion, “First Annual Conference”, Bologna, Italy, 5-9 March 2018

25- The Necessity of Strategic Planning for Future Activities of European Academy of Religion with Some Suggestions, European Academy of Religion, Ex Nihilo - “Zero Conference”, Bologna, Italy, June 18th–June 21st, 2017

26- “Metaphysical Concepts: A Comparison between Kant’s Limitation and Mulla Sadra’s Solution”, in Conference on “Views in Islamic Philosophies: Ibn Sina & Mulla Sadra Shirazi”, Tunisian Academy Palace, Tunis, October 22-24, 2014.

25- “The Modern Man’s Need for Justice: Pioneer Role of Islam and Christianity in Establishment of Social Justice”, in “Catholic and Muslim Cooperation in Promoting Justice in the Contemporary World”, The 8th Round of Dialogues between Shiites and Catholic, Vatican, Rome, 19-21 November 2012

24- “The Problems of Orientalistic Approach to Science” in VIII congress of Russian orientalists, Kazan, Republic of Tatarestan in Russian Federation, September 25-28, 2012.

‏23- “An Islamic Approach to Philosophy of Human Sciences” in International Conference of Comparative Philosophy on the Question of Philosophy and Science in the Cultures of East and West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from 22ndto 25th of May 2012.

22- “Ethics in Science from the Viewpoint of Sheikh Bahāyī” in UNESCO, Paris, Dec. 2010.

21- “Kant on Categories Compared with Mulla Sadra on Secondary Intelligibles” in “Kant in Asia: International Conference on the Unity of Personhood”, University of Hong Kong, Hong Kong, 20-23 May, 2009.

20- “The Decline of Dominant Humanism”, in “Humanism and Theocentrism in Islamic and Western Thought”, University of Philippine Centennial Symposium, Manila, Philippine, June 17-18, 2008.

19- “The Arguments for the Existence of God: A Different Approach in Contemporary Islamic Philosophy”, in "Engaging Eastern Thought" Conference, Society for Christian Thought, Union University, Jackson, Tennessee, May 8-10, 2008.

18- “The Possibility, Meaning and Importance of Comparison between Islamic Philosophy and Western”, International Colloquium on “What is comparative philosophy?”, Wolfson College, University of Oxford, Oxford, March 14-18, 2008.

17- “Imam Ali's Place as a Pioneer of True Justice in the Thought of Said Nursi, "International Justice Symposium", Istanbul, November 18-20, 2007.

16- “Divine Justice in Said Nursi's Thought Compared with Mutahhari's One” International Conference on "Theodicy and Resurrection of the Dead in the Writings of Nursi", 19-20 November 2006, Istanbul, Turkey.

15 - “The Interaction of Religion and the State: an Islamic Point of View” in the Conference "Global Political and Social Order", Prague, Czech Republic, 10-12 August 2006.

14- “Religious Context of Scientific Development”, “Continuity and Change:  Perspectives on Science and Religion”, Metanexus Conference, June 3-7, 2006, Philadelphia, PA, USA.

13- "The Dilemma of Religion and the State in the Non-Arab Islamic World”, Human rights and the renewal of religious discourse: How can the Arab world benefit from the renewal of religious discourse in the non-Arab Islamic world?, Cairo Institute of Human Rights Studies (CIHRS), Alexandria, Egypt, 18 to 20 April 2006.

12- “Trends of Contemporary Islamic Philosophy, Department of Philosophy, Innsbruck, Austria, November 24, 2005.

11- “An Analysis of Kant’s Viewpoint on Necessity as a Logical and Non-existential Condition ”, X Congresso Kant Internacional, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, September 4-9, 2005.

10- “Foundations of Medical Ethics with an Emphasis on Iranian-Islamic Attitudes”, Medical Ethics: Global Issues and Multicultural Perspectives, Cambridge University, England, 7-9 June 2004.

9- "Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Lock’s Views on Peace", international conference on “World Peace”, Ahmedabad, India, 4-6 January 2004.

8- “How May Islam Participate in Globalization”, “Religion and Globalization” World Conference, Payap University, Chian May, Thailand, 27July- 2August 2003.

7- “God in Mysticism and Postmodern Thought”, an International Conference on “Ibn Arabi and the World Today”, University of Mohammed V, Rabat, Morocco, 24-26 October, 2002

6- “Principality of Existence and the Problem of Evil”, in the conference “Cordoue et Ispahan: L’essor de la philosophie islamique apres Averroes”, Strasbourg, 2-4 Avril 2003.

5- “A Report on Islamic Training in Iran”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, September 1999.

4- “The Importance of Studying Iranian Islamic Philosophy”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, September 1999.

3- The Influence of Culture on Development in Science, First International Philosophical Conference on “Science and Culture”, November 2001.

2- Seddiqin Argument, An Islamic Solution for a Western Philosophical Problem, 29th Annual AMSS Conference, “Islam and Society in the 21st Century”, Georgetown University, Washington DC, USA, October 2000.

1- التعامل الفكري للمسلمين مع الغرب و ايماءات حول الترجمه، المؤتمر الدولي الثامن للفلسفه الاسلاميه حاضر العالم الاسلامي، اسباب التخلف و عوامل النهوض، القاهره، مصر، ا18 و 19 صفر 1424هجري، 20،21 ابريل 2003 م،

سایر مقالات منتشر شده خارجی:

9- Codes of Ethics for Virtual Space

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

8- Islamic Approach to Ethics in Virtual Space: Distinctions, and Methods

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

7- Rights and Duties of Stake Holders in Virtual Space

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

6- A model for the intrinsecus structus of Islamic Medical Ethics

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

5- Gadamer’s Contribution to the Philosophy of Human Sciences

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

4-Topics of Lecture on An Islamic Approach to Philosophy of Religion

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

3-المذهب الأخلاقي للفضاء الإلكتروني https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

2-المنهج الإسلامي للأخلاق في الفضاء الافتراضي؛ الاختلافات والأساليب

 https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

1- واجبات وحقوق المشتركين في الفضاء الافتراضي https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

 

مقالات در مجلات معتبر علمی داخلي:

61- مرامنامه اخلاقی در علوم؛ چیستی، چرایی و روش تهیه، پژوهش های فلسفی –کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نوزدهم شماره 74، زمستان 1396، به همراه آقای سعید اکبری زردخانه.

60- بررسی انتقادی نظریه زایتگاست اخلاقی داوکینز، جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین ایران، شماره 2 سال پنجم، پائیز و زمستان 1395، صص 21-1 به همراه خانم فاطمه احمدی.

59- مقایسه دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ در زمینه توجیه باور دینی جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 1 سال پنجم، بهار و تابستان 1395، صص 76-51، به همراخانم شیما شهرستانی.

58- کشف مغالطات در پردازش ایدة بی صورتی وحی، معرفت کلامی، سال ششم شماره دوم، پائیز و زمستان 1394، صص 117 تا 135، به همراه خانم فائزه برزگر تبریزی.

57- بررسی مفهوم زمان نااصیل ( مبتذل) در هستی­شناسی بنیادین هایدگر و ناکامی وی در فراروی از فهم مابعدالطبیعی، پژوهشهای هستی شناختی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی، سال چهارم شماره 7، بهار و تابستان 1394 صفحات1تا21، به همراه آقای رضا دهقانی.

56- برهان تنظیم دقیق: بررسی مواجهه سوبر و مدافعان برهان،  جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 2 سال سوم، پائیز و زمستان 1393، صص73-88، به همراه آقای حسین شوروزی.

55- چالش های نظریه جان دیویی درباره دمکراسی فصلنامه سیاست، مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 40 شماره 3 پائیز 1389، صفحات 279 تا 296 به همراه خانم اعظم قاسمی.

54- بررسی و ارزیابی دیدگاه پلانتینگا درباره داروینیسم پژوهش های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، به همراه خانم فاطمه احمدی.

53- طبي سازي به مثابة تكنولوژي؛تبيين و نقد با توجه به آراي هايدگر، برگمان، و فينبرگ در باب فلسفة تكنولوژي، فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1392، صص99-118. به همراه آقایان علیرضا منجمی و مهدی معین زاده

52- امكان‌پذيری وجود خدا در برهان‌هاي وجودي مدرن، جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 4 سال دوم، زمستان 1392، به همراه خانم سمیه فریدونی.

51- مقایسه شک در اندیشه ی دکارت و بوریدان، غرب شناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره2 سال چهارم، پاییز و زمستان 1392، به همراه آقای خشایار برومند.

50- بررسي و نقد رابطه خدا و جهان آفرينش  در آرای مقدم ويتگنشتاين، جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 2 سال دوم، تابستان 1392، به همراه خانم مریم شادی

49- مبانی و ویژگی های اصلی فلسفۀ تحلیلی دین، پژوهش های فلسفی –کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال چهاردهم شماره سوم، پائیز 1391، به همراه خانم فائزه برزگر.

48- بررسی و تحلیل برنامة فلسفه برای کودکان و نوجوانان با نظر به میزان ابتنای آن بر پراگماتیسم دیویی،  تفکر و کودک، دو فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره 2، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 79-100 به همراه سعید ناجی، مسعود صفایی مقدم، رسنانی هاشم و حسین شیخ رضایی.

47- مساهمت گادامر در فلسفه علوم انسانی، حکمت و فلسفه فصلنامه علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی شماره 31، پاییز 1391 به همراه آقای مهدی معین زاده.

46- عقلانیت به مثابة حفظ «گزاره های ثابت» و جایگزینی «گزاره های سیال»، دوفصلنامة علمی پژوهشی فلسفه علم، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390 به همراه آقای غلامحسین مقدم حیدری.

45- اسلامي سازي علم؛ بررسي و تحليل ديدگاه هاي ضيا الدين سردار، فصلنامه علمي پژوهشي فلسفه دين، سال هفتم، شماره ششم، تابستان 1389 به همراه آقاي قدرت الله قرباني.

44- بررسی مقایسه ای روابط علم و دین در الهیات جدید مسیحی (با تاکید بر آراء مک گراث، باربور و تد پیترز)، فصلنامه علمی پژوهشی ادیان و عرفان، سال چهل و دوم شماره اول، پاییز و زمستان 1388، به همراه خانم فاطمه احمدی.

43- زمان از ديدگاه ملاصدرا و برگسون، معرفت فلسفي، فصلنامه علمي پژوهشي شماره 26، سال هفتم، شماره دوم، زمستان 1388 به همراه آقاي علي فتحي.

42- تحليل انتقادي جايگاه شكاف تبييني در فلسفه چالمرز، نامة فلسفی، جلد 4 شماره2، مجله علمی پژوهشی نامة مفید، سال چهاردهم، شماره 68، آبان 1387، به همراه آقای علي سنايي.

41- تجزيه و تحليل مقالات منتشره در حوزه دين پژوهي (از 1376 تا 1383)، قبسات، مجله علمي-پژوهشي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، شماره 49، سال سيزدهم، پاييز 1387

40- پديدارشناسي هوسرل: ايده آليسم استعلايي يا ايده آليسم محض، ، معرفت فلسفي، فصلنامه علمي پژوهشي شماره 24، سال ششم، شماره اول، بهار 1388 به همراه خانم فهيمه دهباشي.

39- تحليل و نقد درون سيستمي جايگاه خدا در جهان شناسي پويشي وايتهد، نامه حكمت، مجله علمي-پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع) سال ششم شماره دوم، پاييز و زمستان1387، به همراه رستم شامحمدي.

38- بررسي ديدگاههاي هرمنوتيكي در ساحتهاي مختلف فهم، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره 11، زمستان 1387.

37- انقلاب اسلامي و اضمحلال حاكميت فكري انسان محوري، مجله علمي-ترويجي خط اول: رهيافت انقلاب اسلامي، سال دوم، شماره 7، زمستان 1387.

36- مدلي براي ساختار اصلي اخلاق پزشكي اسلامي، مجله اخلاق و تاريخ پزشكي، مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، سال دوم دوره 2، شماره 2، بهار 1388.

35- بررسي انتقادات مك گراث به ديدگاه علمگرايانه (تكاملي) و الحادي داوكينز، فصلنامه علمي پژوهشي فلسفه دين، سال ششم، شماره اول، بهار 1388 به همراه خانم فاطمه احمدي.

34- بررسی انتقادی دیدگاه های جان دیویی در باب ایده­آل­های اخلاقی، پژوهش های فلسفی –کلامی، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم، سال نهم شماره اول، پائیز 1386، به همراه خانم اعظم قاسمی.

33- بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاه های اخلاقی جان دیویی، اخلاق در علوم و فناوری، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره های 1 و 2، سال 1386، به همراه خانم اعظم قاسمی.

32-  بررسی تطور تحلیل علیت در فلسفة جدید غرب و مقایسة آن با فلسفة اسلامی، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی- پژوهشی بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  شماره 48، تهران، تابستان 1386.

31- سیر و تحول مفهوم خدا در فلسفة غرب از دیدگاه سه فیلسوف دکارتی: مارلبرانش، لایب­نیتس و اسپینوزا، نامة فلسفی، جلد 3 شماره1، مجله علمی پژوهشی نامة مفید، سال سیزدهم، شماره 58، فروردین 1386، به همراه آقای صالح حسن زاده.

30- بررسی و نقد کتاب Cambridge Companion to Postmodern Theology «راهنمای کمبریج در الهیات پسامدرن»، نامة فلسفی، جلد2 شماره2، مجله علمی پژوهشی نامة مفید، سال دوازدهم، شماره 56، آبان 1385

29-  مقایسه وجود در اگزیستانسیالیسم و اصالت الوجود صدرایی، پژوهشنامه علوم انسانی، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 49، بهار 85.

28- ملاحظات هرمنوتیکی در ترجمه متون فلسفی و دینی، مطالعات ترجمه، فصلنامه علمی- پژوهشی، سال چهارم، شماره پانزدهم، پائیز 1385.

27- تحلیلی از برهان های جهان شناختی و مقایسه آن با برهان امکان و وجوب در فلسفة اسلامی، قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، سال یازدهم، پائیز 1385.

26- ضرورت ارائة اندیشة سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی- ترویجی بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  شماره 43، تهران، بهار 1385.

25- ارزیابی نگرش های الهیاتی پسامدرن از منظری فلسفی، حکمت و فلسفه، مجله تخصصی Index شده بین المللی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال دوم، شماره اول، بهار 1385.

24- نگرش فلسفی- اسلامی به  مساله معناداری زبان دین، مجله زبان و زبان شناسی، مجله علمی- پژوهشی انجمن زبان شناسی، سال اول شماره دوم، پائیز و زمستان 1384.

23- بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل های اولی ذاتی و شایع صناعی،  پژوهش های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال ششم شماره چهارم، شماره مسلسل 24، تابستان 1384، به همراه سعید انواری.

22- تحلیل رویکرد کامپیوتری به فلسفه علم، حکمت وفلسفه، مجله تخصصی Index شده بین المللی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، سال اول شماره دوم، تابستان .1384 به همراه آرش موسوی.

21- حکمت متعالیه صدرایی، فلسفه حال و آینده، خردنامه صدرا، فصلنامه علمی- ترویجی بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  شماره 39، تهران، بهار 1384.

20- مقايسه روش تحليل فلسفي استاد مطهري در اخلاق و روش پديدارشناسي هوسرلي، مقالات و بررسيها، نشريه علمی- پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، دفتر 74، زمستان 1382، سال سي و ششم.

19- اثبات استنتاج‌هاي بي‌واسطه در قضيه‌هاي محصوره، نشریه علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه تبريز، تبريز، تابستان1383، سال 47، شماره مسلسل 191.

18- تاثير بستر ديني در پيشرفت علم، پژوهش‌هاي فلسفي كلامي، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه قم، سال چهارم شماره اول، بهار 1383.  

17- مباحث وجود خدا درغرب، پژوهش‌هاي فلسفي كلامي، فصلنامه علمی- ترویجی دانشگاه قم، سال سوم شماره سوم وچهارم، بهار و تابستان 1381.

16- مغالطه وجودي و كاستي منطق قديم، مجله زبان و ادب، فصلنامه علمی-ترویجی  دانشكده ادبيات دانشگاه علامه طباطبايي، شماره 7 و 8، بهار و تابستان 1378

15-  مفاهيم و مسايل فلسفه دين،  قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره دوم، زمستان 75

14- ديالكتيك افلاطون از ديدگاه هگل، فرهنگ، مجله علمی پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال پانزدهم، شماره اول، بهار 1381.

13- حيرت زدايي علي (ع) در وانفساي تميز حق از باطل، دانشگاه انقلاب، مجله علمی، پژوهشی و فرهنگی جهاد دانشگاهی، شماره 113، بهار 1380

12- معرفی اجمالی منطق‌هاي چند ارزشي، یگانه، فصلنامه آموزشی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال ششم شماره 22، زمستان 1380.

11- بررسي و نقد كتاب «فلسفه دين»، نوشته نورمن ال. گيسلر، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره دوم، زمستان 75

 10- بررسي و نقد كتابModern Theologians  ويراسته David f. Ford، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول، سال دوم، 1376

9- بررسي و نقد كتاب  Faith and Rationality نوشته و ويراسته N. Walterstorff, A. Plantinga، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار 1377

8- بررسي و نقد كتاب Physics and Metaphysics، نوشته Jennifer Trusted، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  شماره اول، سال دوم، 1376

 7- بررسي و نقد كتاب God and Religion in the Postmodern World، نوشته David    Ray Griffin، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار 1377

6- بررسي و نقد كتاب Theism, Atheism and Big Bang Cosmology، نوشته W. L. Craig و Q. Smith، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار 1377

5- بررسي و نقد كتاب  The Rainbow of Faiths، نوشته J. Hick، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول، سال سوم، بهار 1377

 4- بررسي و نقد كتاب  Dictionary of Philosophy and Religion، نوشته W. L. Reese، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377

3- بررسي و نقد كتاب  Evolution as a Religion، نوشته Mary Midgley، قبسات،  فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377

2- بررسي و نقد كتاب Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion ، ويراسته J. Hick، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377

1-  بررسي و نقد كتاب The Reality of Time and the Existence of God، نوشته D. Brian،  قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2و3، 1377.

مقالات ارائه و منتشر شده در كنفرانس هاي داخلي:

43- «فلسفه دین مقایسه ای در نسبت با فلسفه میان فرهنگی» در ششمین کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «فلسفه دین مقایسه ای»، انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 8-7 بهمن ماه 1396.

42- «تبیین فاعلیت الهی در فرآیند خودبخودی تکامل» در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «خدا، انسان و جهان»، انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران،  تهران، 6-5 بهمن ماه 1395.

41- «ناتوانی از فلسفی نگری بجای حذف فلسفه» در بیستمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، "جهان عاری از فلسفه"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد 1395.

40- «بسط عمقی در فلسفه اسلامی و بسط سطحی در فلسفه غرب» در اولین همایش ملی فلسفه اسلامی و پرسشهای پیش رو، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، تهران، 21/2/1395.

39- «ارزیابی تعارض سبکهای زندگی دینی» در چهارمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر "دین، فلسفه و زندگی" انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، تهران، 6و7 بهمن ماه 1394.

38- «از آموزش اخلاق پزشکی بسوی ارتقاء منش اخلاق پزشکی» در "چهارمين كنگره سالانه اخلاق پزشكي ايران" توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 6 تا9 بهمن‌ماه 1394.

37- «عوامل فکری گسترش میان­رشتگی» در اولین همایش بین المللی "ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای"، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی، آذر 1394.

36- «انسان بودن در نسبت غایت افعاال با نظم اعمال» در نوزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، "فلسفه و نظم عمومی"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد 1394.

35- «تلازم عقل در تمامی مراحل اخلاق دینی» در سومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر، "دین، اخلاق و فرهنگ"، انجمن علمی فلسفه دین ایران و گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، 16 و 17 دی 1393.

34- «فلسفی اندیشی پیش نیاز هرگونه صلح جهانی» در هجدهمین همايش بزرگداشت ملاصدرا، "فلسفه و صلح جهانی"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد 1393.

33- «فاعلیت الهی مهم ترین پیش فرض در مسائل فلسفه دین» در دومین کنگره بین المللی "فلسفه دین معاصر"، تهران، انجمن علمی فلسفه دین ایران و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 23 و24 دیماه .1392

32- اسلام و جهانی سازی رفتارهای حمایتگرانه در مقابل تهدیدهای جهانی شدن، در اولین همایش علمی "رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن"، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و کمیته امداد امام خمینی، محل برگزاری: سالن غدير مجتمع فرهنگي ولايت كميته امداد امام خميني(ره)، تهران سه شنبه 27 آبان ماه 1393

31- ضرورت تحليل فلسفي فناوريهاي رو به گسترش در جامعه ما در هفدهمین همايش بزرگداشت ملاصدرا، "فلسفه و فناوری"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد 1392.

30 – «رویکرد اسلامی به تربیت در جهت هدایت نه کسب مهارت» در همایش ملی "تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی، منابع، اصول" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 10 اسفند 1391.

29- «نگرشی اسلامی به فلسفه دین و مقایسه آن با نگرش غربی» در کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر، تهران انجمن علمی ایرانی فلسفه دین و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 12-11 آذر 1391.

28- «تقابل ارزشها در جهان کنونی و نقش اسلام و مسیحیت» در کنگره بین المللی گفتگوی اسلام و مسیحیت، تهران، در گفتگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 1390.

27- «چالش های فرارو در مدیریت های پژوهش در علوم انسانی» در دومین کنگره ملی علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی،  آذر 1390، تهران.

26- «محدوديت هاي بنيادين معرفت تجربي براي معرفت الوهي» در همايش ملي "معرفت ديني"، انجمن علمي فلسفه دين ايران، تهران، 19و20 بهمن 1389.

25- «مهدويت در عصر جهاني: اميد منفعلانه و حضور فعال» در كنگره بين المللي "تنوع فرهنگي، همگرايي جهاني"، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، 2تا4 مردادماه 89.

24- «عقل و بكلي ديگر بودن خداوند» در "همايش بین المللی معرفت شناسي ديني: گفتگوي فيلسوفان مسلمان و مسيحي آمریکایی"، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي و دانشگاه قم، تهران و قم، 31 فروردين تا دوم ارديبهشت 1389.

23- «شاخصه هايي براي تربيت عام و خاص فلسفي جوانان» در چهاردهمين همايش بزرگداشت ملاصدرا، "تربيت فلسفي جوان امروز"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد 1389.

22- «تعمق در ماهیت زمان در دیدگاه برگسون و ملاصدرا» در کنفرانس "مکتب فکری شیراز"، بنیاد فارس شناسی، شیراز، 2-4 خرداد 1367.

21-  «هدف یا معنای زندگی؟ دیدگاه ملاصدرا» در یازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی ملاصدرا با عنوان "حکمت متعالیه و تدبیر منزل"، اول خرداد 1387، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.

20- «تبیین برخی مبانی اخلاق پزشکی اسلامی» در دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی ایران، 28 تا 30 فروردین 1387، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.

19- «تحلیلی از ویژگی های فکری و روشی کتاب­های تعلیمات دینی» در همایش "شهید بهشتی و آموزش و پرورش"، دوم آبان 1386، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید بهشتی، تهران.

18- «تعالیِ هویتِ سیالِ انسانی در افعال اختیاری او: دیدگاهی از حکمت متعالیه» در دهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی ملاصدرا با عنوان "حکمت متعالیه و انسان"، اول خرداد 1386، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران.

17- «بررسی ساختار و کارکردهای فلسفه در غرب و مقایسة آن با جایگاه و کارکردهای فلسفه در ایران» در همایش سراسری "مائده های تفکر بر خوان فلسفه" دانشگاه الزهرا (س)، اول اسفند 1385.

16- «معنا، امکان و ضرورت فلسفه تطبیقی» در نشست و کارگاه تخصصی مطالعات تطبیقی در حوزه های فلسفه، کلام و عرفان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سوم اسفند 1385.

15- «ضرورت ارائه اندیشه سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی»، نهمین همایش حکیم صدر المتالهین ملاصدرا، تهران، اول خردادماه 1385 .

14- «تحلیل مبانی گفتگوی ادیان در تعاملات میان فرهنگی»، سمینار فلسفة میان فرهنگی و عالم معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 17 و 18 اردیبهشت 1385.

13- نقش رسانه در تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن برای دین، همایش بین المللی دین و رسانه، تهران، دانشگاه تهران با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آبان 1384.

12- تبیین و ارزیابی محورهای اصلی نظریه سیاسی ملا صدرا، هشتمین همایش حکیم صدر المتالهین ملاصدرا، تهران، اول خردادماه 1384 .

11-  بررسی ضعف ها وراهکارهای برنامه ای و متنی فلسفه و کلام، همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء)، تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهمراه چند موسسه پژوهشی دیگر، تهران، 30فروردین تا اول اردیبهشت 1384.

10- نقد ديدگاه کانت در ملاحظه وجوب و ضرورت به عنوان قيدی منطقی و نه وجودی،    همایش بین المللی "دویست سال پس از کانت"، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 30 آبان و اول ودوم آذر 1383.

9- مقایسه تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی، همایش عرفان، تجربه دینی و گفتگوی ادیان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  20-21 مهرماه 1383.

8- شاخصه های شخصیتی شهید مطهری به عنوان یک اندیشمند پویا، همایش جهانی حکمت مطهر، تهران، صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران به همراه چند دانشگاه مهم ایران، اردیبهشت 1383.

7- حکمت متعالیه صدرايي، فلسفة حال و آینده، دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا، تهران، اول تا پنجم خرداد 1383.

6- ديدگاه پروفسور آنه ماري شيمل در باره زن در اسلام، كنفرانس عرفان پلي ميان فرهنگ‌ها، آذرماه 1381.

5-  مباني فلسفي هنر ديني، كنفرانس هنر ديني، دانشگاه تهران، دي 1380.

4-  زمينه نقد در فلسفه دين، دومين سمينار نقد فلسفي، دانشكده ادبيات د. علامه طباطبايي، اسفند ماه 1377

3-  بررسي تاريخي و محتوايي مساله علم ودين در ايران، سمينار علم ديني، آذر 1377، قم.

2- دكارت و فلسفه دين، سمينار دكارت بنيانگذار فلسفه معاصر، دانشكده ادبيات د. علامه طباطبايي، تهران، دي 1376.

1- برهان صديقين ملاصدرا و نقد آراي كانت وهيوم در اثبات باريتعالي، كنگره جهاني ملاصدرا، تهران، خرداد 1378

 

سایر مطالب منتشر شده فارسی:

27- مرامنامه اخلاقی در فضای مجازی https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

26- رویکرد اسلامی به اخلاق در فضای مجازی: تمایزها و روشها https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

25- حقوق و وظایف دست اندرکاران فضای مجازی https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

24- ماجراهای من و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

23- ارزیابی برهانهای اثبات وجود خداوند در تفکر غربی و اسلامی https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

22- رابطه علم و دین: تحلیل تاریخی و تبیین منطقی https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

21- گزارش طرح روش شناسی تهیه مرامنامه اخلاقی در علوم https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

20- رویکردی اسلامی به فلسفه علوم انسانی https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

19- مباحث درس فلسفه تکنولوژیhttps://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

18- ناز و نیاز پژوهشی، ناکارآمدی علم و احساس بی‌نیازی نسبت به پژوهش

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

17- دیدگاه اخلاقی شیخ بهاییhttps://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

16- عقل یا وحی کدام معتبر است https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

15- علم دینی از نگاهی دیگر https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

14- گزارش همایش بین المللی معرفت شناسی دینی - گفتگوی فیلسوفان مسیحی و مسلمان

 https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

13- ناسازگاری های ‫تبیین ‫خطا نزد دکارت https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

12- فضای مجازی و دینداری https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

11- مناظره با دکتر پایا درباره «چیستی علم و نسبت آن با دین» https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

10- علم یا ایدئولوژی؟ مناظره حمیدرضا آیت اللهی و صادق زیباکلام درباره علوم انسانی اسلامی

 https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

9- فلسفه و فیزیک https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

8- اصاله الوجود و مسأله شرhttps://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

7- طب به اصطلاح اسلامی چقدر معنادار است؟ مصاحبه دکتر مجاهدی با دکتر آیت اللهی

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

6- مطهری و تحلیل کانت از مدرنیته https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

5- فلسفه تکنولوژی، خود مختاری تکنولوژی مساله جامعه ما https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

4- دفتر راهنمای روش تهیه مرامنامه اخلاقی در علم https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

3- مرامنامه اخلاقی نشریات علمی https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

2- گزارش طرح تدوین سرفصلهای 37 رشته کارشناسی علوم انسانی

https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

1-درسگفتار مفاهیم و مسائل فلسفه دین https://ayatollahy.academia.edu/HamidrezaAyatollahy

مدیر مسئول مجلات علمی:

1- جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از 1390

2- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از 1383 تا 1386.

3- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

4- جامعه پژوهی فرهنگی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

5- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

6- جستارهای تاریخی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

7- تحقیقات تاریخ اجتماعی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

8- علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

9- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390 تا 1392

10- رسانه و فرهنگ، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390 تا 1392

11- کهن نامه ادب فارسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

12- ادبیات پارسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390 تا 1392

13- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

14- اقتصاد تطبیقی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

15- غرب شناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

16- پژوهش نامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

17- زبان شناخت، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

18- پژوهش نامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

19- پژوهش نامه انتقادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

20- منطق پژوهی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

21- پژوهش های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1392

 

سردبیر مجلات علمی:

1- جستارهای  فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از 1390

2- حکمت و فلسفه،  مجله دوزبانه  (فارسی و انگلیسی)  علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین­المللی، از 1383 تا 1386

3- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389  تا 1392

4- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1390

5- جستارهای سیاسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1390

عضو هیات تحریریه مجلات علمی:

الف- خارجی

1- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA.

2- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK.

3- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines.

4- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India.

 

ب- داخلی

1-حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از 1383 تا 1386

2- الهیات تطبیقی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از 1387

3-  متافیزیک، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از 1387

4-  قبسات، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از 1383

5-  ذهن، مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از 1387

6-  مطالعات زنان، مجله علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از 1383 تا 1393

7-  خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، مجله علمی ترویجی از 1387 تا 1390.

8-  فلسفه، مجله علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از 1387

9-  تاریخ فلسفه، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه، از 1388

10- شناخت، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از 1388

11- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1393

12- پژوهشنامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1393

13- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1393

14- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389

15- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1389 تا 1393

16- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1390 تا 1393

اجرا و همكاري در طرح‌هاي پژوهشي

37- رئیس "ششمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"، کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «فلسفه دین مقایسه ای»، انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 8-7 بهمن ماه 1396.

36- مجری طرح "روش شناسی تهیه مرامنامه اخلاقی در علوم" کارفرما: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، تهران، 1396

35- رئیس "پنجمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر" «خدا، انسان و جهان»، انجمن علمی فلسفه دین ایران با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، تهران، 6-5 بهمن ماه 1395.

34- دبیر "چهارمین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"، «دین، فلسفه و زندگی» انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده الهیات، تهران، 6و7 بهمن ماه 1394

33- همکار طرح "تهیه و اجرای برنامه­های فرهنگی- آموزشی با رویکرد روان‌شناختی، تربیتی و اجتماعی به‌منظور اعتلای دينداري دانشجویان"، مجری آقای دکتر محمد خدایاری، کارفرما: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه پژوهشكدۀ مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تهران،1394.

32- رئیس و دبیر "سومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"، «دین، اخلاق و فرهنگ»، انجمن علمی فلسفه دین ایران و گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس، 16 و 17 دی 1393.

31- مجری طرح "تدوین مرامنامه های اخلاقی در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی برای اجرایی کردن آن"، کارفرما مرکز ملی فضای مجازی 1393.

30- رئیس و دبیر "دومین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"، انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 10و 11 دی 1392.

29- مسئول طرح تدوین "مرامنامه اخلاقی مجلات علمی" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1392.

28- رئیس و دبیر "کنگره بین المللی الغدیر" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، اول و دوم آبان، تهران، 1392.

27- مجری طرح "ممیزی رشته فلسفه دین"، کارفرما معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در سال 91.

26- رئیس و دبیر "اولین کنگره بین المللی فلسفه دین معاصر"، انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 11 و 12 آذر 1391.

25- مجری طرح "تدوین متن مرجع در «مطالعات زنان از منظر اسلامی» به زبان انگلیسی" کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از 10/11/90 به مدت یکسال و نیم.

24- مسئول طرح "تدوین 12 کتاب درسی دانشگاهی با رویکرد اسلامی ایرانی" کارفرما سازمان پدافند غیر عامل از سال 1390.

23- مجری طرح "تدوین مجدد سرفصل ها و منابع 38 درس کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاهها"، کارفرما: معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 11/10/1389 با حجم 2500 میلیون ریال.

22- مجری طرح "شبکه ارتباطی بین پژوهش های علوم انسانی"، در کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری، 1389.

21-  مسئول طرح "نقد و بررسی 500 کتاب ملی و 100 کتاب طراز جهانی در علوم انسانی"، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دالنشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 1390.

20- مسئول طرح "پرتال جامع علوم انسانی"، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با مساعدت معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حجم حدود 300 هزار مقاله علمی و بیش از 40 هزار بازدید در روز، از سال 1390.

19- دبیر "دومین کنگره ملی علوم انسانی کشور"، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی دالنشگاهها در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آذر 1390.

18- مجری طرح  "تدوین اولویت ها و طرحهای کلان ملی در زمینه علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر"، کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، سال 1389 تا 90.

17- "تدوین ساختار توسعه یافته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی". پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1390.

16- دبیر "همایش بین المللی تنوع فرهنگی، همگرایی جهانی" برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در محل کتابخانه جمهوری اسلامی، تهران، 2-4 مردادماه 1389.

15- مجری طرح "تدوین متن درسی با موضوع «عرفان اسلامی» به زبان انگلیسی" کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از 22/10/88 تا 22/4/90.

14- مجری طرح "تدوین متن درسی با موضوع «کلام اسلامی» به زبان انگلیسی" کارفرما جامعه المصطفی العالمیه از 22/10/88 تا 22/4/90.

13- "بررسی و تحلیل رویکردهای فرهنگی در آثار منتشره در حوزة دین پژوهی (فاز اول از 1376 تا 1383)"، کارفرما: دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1384.

12- Scientific Member of "The World Culture Report", by "UNESCO" and University of UCLA, California, Los Angeles, USA. Scientific Session "Culture, Globalization, Processes and Development", , , The , 20-22 September 2004.

11- عضو هیات علمی همایش "گفتگوی علم و دین: مفهوم حیات، انسان و مباحث کاربردی"، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، تهران، 12- 15 اردیبهشت 1384.

10- دبیر همایش بین المللی "دویست سال پس از کانت"، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1383.

9- دبیر دومين همايش جهاني "حكمت متعاليه و ملاصدرا"، تهران، اول تا پنجم خرداد 1383.

8- مجری طرح پژوهشی "بررسي آثار منتشره دربارة فلسفة دين در ايران"، دانشکده ادبیات  دانشگاه علامه طباطبایی، 1383

7- همکار علمی در طرح ملی "اخلاق پزشكي"، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی، تهران، 1381

6- همکار اصلی طرح "گاهشمار فيلسوفان"، کارفرما مرکز ملی گفتگوی تمدنها، 1379

5- همکار اصلی طرح ملی "همكاري حوزه و دانشگاه و راهكارهاي آن"، کارفرما شورایعالی انقلاب فرهنگی، 1378

4- همکار علمی طرح "تاسيس پژوهشكده مطالعات فرهنگي"، شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  تهران، 1377

3- همکار اصلی طرح "برنامه ريزي اجرايي اسلامي كردن دانشگاه ها"، دانشگاه علامه طباطبایی، 1376

2- همکار علمی در طرح "هدف هاي پرورشي نظام آموزش وپرورش"، وزارت آموزش و پرورش، 1369

1- برنامه ريزي و تدوين طرح "تاليف كتب درسي عربي وزرات آموزش و پرورش"، 1362

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه

راهنمایی پایان نامه های دکتری:

1- «سیر تطور مفهوم خدا در فلسفه جدید غرب از دکارت تا نیچه» آقای صالح حسن زاده، 8/4/86

2- «بررسی انتقادی دیدگاه های اخلاقی جان دیویی و هیلاری پاتنام» خانم اعظم قاسمی   26/9/86

3- «بررسي انتقادي جايگاه خدا در جهان شناسي پويشي وايتهد» آقاي رستم شامحمدي 25/3/88

4- «مساله آگاهي در برخي نظريات فيزيكاليستي معاصر (اينهماني مصداقي و كاركردگرايي): نقد، نظريات و تعارضات هريك» آقاي علي سنايي 10/11/88

5- «بررسي نظريه شهود در ديدگاه هوسرل» خانم فهيمه دهباشي 15/11/88

6- «نقد و بررسي نظريات امكان علم ديني» آقاي قدرت الله قرباني 2/3/89

7- «سياليت وجود انسان نزد كي ير كگور و ملاصدرا» آقاي مهدي خادمي شهريور89

8- «عقلانیت و فایرابند» آقای غلامحسین مقدم حیدری مهرماه90

9- «علوم انسانی از دیدگاه گادامر» آقای معین زاده، مهرماه 91

10- « بررسی تحلیلی -  انتقادی نظریه "شکل‌گرا" و "واقع‌گر" با تأکید بر آراء"کراکوئر" و "بالاژ"» آقای احمدرضا معتمدی، 1392.

11- «تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه علامه طباطبایی و پلانتینگا» خانم فاطمه احمدی، خرداد 1393.

12- « نقد و ارزیابی رویکردهای اصلی موجود در فلسفۀ پزشکی و ارائه مدلی بر اساس دیدگاه هرمنوتیک گادامر »، آقای علی رضا منجمی، بهمن 1393.

13- «زمان در اندیشه هایدگر و ملاصدرا؛ گامی در جهت پلی لوگ» آقای رضا دهقانی، اردیبهشت 1394

14-  «بررسی تاثیر اراده بر باور با تاکید بر دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ» خانم شیما شهرستانی بهمن 1394.

15- «گونه های فاعلیت انسان در حکمت متعالیه» خانم راحله درزی تابستان 1396.

16-  «تحليل اصول روش­شناختي توليد نظرية علم ديني و الگوي ارزيابي آن» آقای سید حسین حسینی، بهمن 1396.

مشاوره پایان نامه های دکتری:

1-     « استراوسون و گذر از ایدئالیسم استعلایی به متافیزیک توصیفی» آقای محمدرضا عبدالله نژاد 25/11/86

2-     «مقایسه تطبیقی و تحلیل آرای ابن سینا و ابوالبرکات بغدادی در حوزه طبیعیات» آقای عبدالرسول عمادی تیرماه 1391.

3-     «رابطة نظريه هاي فلسفة علم با برنامة فلسفه براي كودكان ونوجوانان» آقای سعید ناجی، مهرماه 91.

4-     «نقد و ارزیابی مقومات هستی شناختی و روش شناختی نظر کنشگر شبکه برونو لاتور» آقای رحمان شریف زاده تابستان 1394.

5-     «ارزیابی انتقادی نظریه های مختلف علم دینی از منظر فلسفه علم» آقای سید محمد تقی موحد ابطحی تابستان 1394.

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1-     «پیکره سیاسی توماس هابز»، آقای رحیم علی اصغرپور ممقانی، تاریخ دفاع  12 /11/76

2-     «ترجمه ونقد وبررسی کتاب "آیا خدایی هست"»، خانم فاطمه السادات اخوی، 24/11/78

3-     «ترجمه و نقد وبررسی کتاب "برهان وجود شناختی"»، خانم مهناز توکلی، 11/10/79

4-     «ترجمه و بررسی کتاب "تنها اساس ممکن برای اثبات وجود خدا"»، خانم مریم صادقی، 30/11/79

5-     «دیدگاه نیچه در باب دموکراسی»، آقای احمد روتیوند غیاثوند، 27/12/79

6-     «تحلیل و توجیه مبناگرایانه معرفت»، آقای امیر احسان کرباسی زاده، دانشگاه صنعتی شریف، آبان 80  

7-     «مقایسه تصورات فطری دکارت با صورت های ماتقدم کانت»، آقای محمدرضا عبدالله نژاد، 31/6/81

8-     «اومانیسم دوره رنسانس و تاثیر آن بر فلسفه دکارت»، آقای حسینعلی رحمتی، 27/11/81

9-     «بازسازی تفکر علمی در مدل کامپیوتری PI »، آقای آرش موسوی، دانشگاه صنعتی شریف، خرداد82

10-  «مفهوم خدا در اندیشه پسامدرن»، آقای فرهاد عمورضایی، 28/4/82

11-   «تاثیر تفکر فلسفی ماکیاولی بر مدرنیته»، خانم مریم حاجی بنده، 26/6/82

12-   «تحلیل و بسط تجربه خلاق در فلسفه پویشی»، اقای مهدی سلطانی گازار، 20/11/82

13-   «ارتباط واحد و کثیر»، خانم سیده طاهره شیرازی، 15/4/83

14-   «تاریخ رابطه علم و دین، بررسی یک کتاب»، خانم هدیه معلم، 25/5/83

15-   «تحلیل و ارزیابی معجزه نزد فیلسوفان دین عصر جدید»، آقای علی سنایی، 31/6/83

16-   «سیر تطور معنایی لوگوس در فلسفه غرب»، آقای نعمت الله عبدی اقدم، 1/7/83

17-   «تحلیل مفهوم و وجود خدا در فلسفه دکارت»، خانم نغمه خرمی، 25/9/83

18-   «رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا و راسیونالیست ها»، خانم زینب شکیبی، 5/10/83

19-   «مواجهه آراءتنی چند از متفکران یهودی، مسیحی و مسلمان پیرامون موضوع خدا و ارزیابی هریک از دیگری» خانم مائده السادات حسینی، 5/12/83

20-   « بررسی مساله فناناپذیری در  فلسفه دین معاصر»، اقای محمد تقی محمدیان، 10/4/84

21-   « رابطه عقل و ایمان از منظر ملاصدرا و کی یر کگور» آقای مهدی خادمی، 15/4/84

22-   «هایدگر به روایت دریدا» آقای مهدی خبازی کناری، 8/6/84

23-   «مقایسه شک دکارتی با اپوخه هوسرل»، آقای رشید کاکه، 4/9/85

24-   «تحلیل مبانی شناخت غایت در افعال انسانی در نظر فیلسوفان اسلامی»،  آقای میثم امانی، 11/9/85

25-   «استدلال جهان شناختی کلام»، خانم نجمه حاج مومجی، 12/11/85

26-  «بررسی نظام معرفت شناسی علامه طباطبایی» خانم زهرا میر مهدی 10/3/86

27-    «دین و مبانی اخلاق زیستی» خانم زهرا مشجر  10/12/87

28-   «بررسی دیدگاه ویلیام آلستون در خصوص تجربه دینی در مقام برهانی برخداوند» آقای امیر صادقی 26/3/87

29-  «بررسی مبانی فکری – فرهنگی آراء فروید دربارة دین» آقای بهروز اسدی 25/7/87

30-   «مفهوم متافيزيکي عليّت در فلسفه اسلامي (به تقريراستاد مطهری) و فلسفه معاصرونسبت آن بافیزیک نوین» خانم خديجه حسن بيك زاده، 5/4/88

31-  «دين در عصر پسامدرن با تكيه بر آراء جان دي. كاپوتو» خانم آزاده فضلي 25/6/88

32-   «منطق كوانتمي» آقاي احمد علي پور 25/11/88

33-  «بررسی تطبیقی مواجهه صدرالمتالهین و فخر رازی با مساله شر» خانم مریم برخوردارپور، بهمن 89

34-   «بررسی بخشی از آراء اصلی کواین در نظام فلسفی اش» آقای محمد محمدی الموتی تیرماه 90

35-   «رابطه دین و تکنولوژی» آقای احسان صفایی مقدم شهریور 91.

مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

1-     «بررسی رویکرد جامعه شناسان معرفت به ارتباط علم و دین»، آقای محمود مختاری، شهریور 78

2-     «ترجمه بخش اول از کتاب دیوید هیوم»، آقای حسین احمدی، 31/6/78

3-     «تاثیر دیدگاه زبانی ویتگنشتاین بر فلسفه دین»، خانم رضوان ثابتی، 29/8/79

4-     «نظریه شناخت از دیدگاه برتراندراسل»، آقای اشرف جواهری، 31/6/80

5-     «اصل تحقیق پذیری و سیر تکوینی آن در دوره معاصر»، آقای مصطفی نیکزاد، 8/11/80

6-     «زن در تفکر نیچه»، خانم نوشین شاهنده، 31/6/81

7-     «ترجمه ای از کتاب "حکمت جاودان هاکسلی"و تحلیلی از آن»، خانم مریم السادات سرمدی، مهر82

8-     «مقومات هستی انسان در تفکر مارتین هایدگر»، آقای سیاوش جمادی، 24/10/82

9-     «پیروی از قواعد و زبان خصوصی از دیدگاه ویتگنشتاین»، آقای سید علی کلانتری، دانشگاه شریف، بهمن82

10-  «زبان در اندیشه هایدگر»، آقای عباس علی نژاد، 20/11/82

11-  «بررسی دیدگاه دینی هیوم»، آقای سید خلیل حسینی بالف، 10/3/83 

12-   «تحول و تکامل نفس از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا» خانم زهره طوطی، 17/6/83

13-  «تبیین و ارزیابی نظریه تضمین در معرفت شناسی اصلاح شده»، آقای سید علیرضا هدایی، 31/6/83

14-   «نحوه تحلیل قضایا و جایگاه آن در منطق قدیم و جدید»، خانم فاطمه مرتجی، 28/9/83

15-   «روش در علم و دین، بررسی یک کتاب»، آقای سید مجتبی حسینی، 7/10/83

16-   «موضع کانت در برابر مکتب اصالت عقل جدید»، آقای کیقباد دانشیان، 17/10/83

17-   «اعتبار معرفتی تجارب دینی»، خانم مریم اخوان، 14/11/83

18-   «بررسی جایگاه هستی شناسانه و معرفت شناسانه جوهر»، آقای جهانبخش پوررضا قلی، 14/2/84

19-   « معنای هنر قدسیِ»، آقای علی اکبر قیومی ابرقویی، 25/6/84

20-   «انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا» خانم اعظم یادسایی، 12/11/85

21-   «بررسی معنای زندگی از دیدگاه ملاصدرا و نوصدرائیان» آقای محمد علی اخگر، 25/3/86

22-   «علم و دین از نظر آلیستر مک‌گراث» خانم فاطمه احمدی 10/3/87

23-   «اخلاق ديني؛ نسبت اخلاق و دين از ديدگاه انديشمندان معاصر ايران» خانم سميه اسماعيلي فر، خرداد 1387

24-   «بررسي شش مقاله از كتاب فيلسوفان دين در قرن بيست و يكم» آقاي حميد شاه آبادي 26/6/88

25-   «بررسي منطقي تعارضات اخلاقي» خانم زينت آيت اللهي 14/4/88

26-   «بيقراري امر سلبي در هگل به روايت ژان لوك نانسي» خانم عفت رحيمي 10/11/88

27-   «پارادكس راسل: زمينه هاي پيدايي و راه حل هاي آن» آقاي اسماعيل شعباني

28-   «تحليل مناسبت نظريه­ي نسبيت انيشتن و معرفت شناسي قرن بيستم» آقاي امير نعيمي، تيرماه 1388