انگیزه های قرآنی در آثار عبدالله توقای

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
انگیزه های قرآنی در آثار عبدالله توقای
انگیزه های قرآنی در آثار عبدالله توقای
نویسنده: آبدولینا دیلاریا ماراتُونا
استاد راهنما: گانیِوا (غنی یِوا) ر.ک
مرکز علمی: دانشگاه فدرال کازان؟
مقطع تحصیلی: دکترا
واژگان کلیدی: اندیشه های عبد الله توقای
موضوعات: قرآن، عبد الله توقای
زبان: روسی