اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه: فرهنگ دایرةالمعارفی (جزء4)

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه: فرهنگ دایرةالمعارفی (جزء4)
اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه: فرهنگ دایرةالمعارفی (جزء4)
تصویر جلد جزء چهارم دایرةالمعارف اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه
اطلاعات نشر
با حمایت
بنیاد مطالعات اسلامی روسیه
قالب: کتاب
زبان: روسی

چاپ‌ها