آیدار خابوتدینوف

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
آیدار خابوتدینوف
آیدار خابوتدینوف
خابوت دینف آیدار یورییویچ
تاریخ تولد: 30.04.1972
سمت: دانشگاه فدرال قازان، رئیس گروه اسلام‌شناسی و شرق‌شناسی انستیتوی روابط بین الملل، تاریخ و شرق‌شناسی
تلفن: +7 917-876-81-71
ایمیل: aihabutdinov@mail.ru
شهروند: روسیه
دانش زبانی: انگلیسی، عربی، ترکی
حوزه تخصصی: تاریخ، اسلام‌شناسی
تخصص‌های حرفه‌ای: پژوهشگر، استاد دانشگاه، کارشناس
موضوعات کاری: تاریخ مسلمانان روسیه، اسلام‌شناسی، تاریخ جنبش اجتماعی و شکل‌گیری ملت تاتارهای مسلمان روسیه، تاریخ آموزه‌های سیاسی و حقوقی مسلمانان روسیه

تحصیلات

 • سالهای 1994-1989: دانشجوی دانشکده تاریخ دانشگاه دولتی قازان.
 • سالهای 1996-1994: آسپیرانتورای دانشگاه دولتی قازان.
 • سال 1996: دفاع از پایان نامه نامزدی با موضوع: "جنبش اجتماعی تاتارها در سه ماه اول قرن بیستم".
 • دکتر علوم تاریخ (سال 2002).

موضوع پایان نامه: "جنبش سیاسی – اجتماعی تاتاری در جامعه روسیه (اواخر قرن هجدهم – اوایل قرن بیستم)".

علایق پژوهشی

تاریخ مسلمانان روسیه، اسلام‌شناسی، تاریخ جنبش اجتماعی و شکل‌گیری ملت تاتارهای مسلمان روسیه، تاریخ آموزه‌های سیاسی و حقوقی مسلمانان روسیه

فعالیت‌های آموزشی

 • از سال 1996: مدرس ارشد، دانشیار انستیتوی حقوق بخش قازان وزارت کشور روسیه.
 • از سال 2003: فرهنگستان دادگستری روسیه بخش قازان (پروفسور گروه واحد های درسی اجتماعی – علوم انسانی، نظریه و تاریخ دولت و حقوق).
 • از سال 2005: ویراستار مسول سالنمای "اسلام در دنیای معاصر: جنبه های سیاسی داخلی و بین المللی"، عضو هیئت تحریریه مجله اوراسیایی اندیشه اجتماعی اسلامی "مینارِت"، عضو شورای تحریریه روزنامه "مدینه الاسلام" (تمامی شماره ها – مسکو).
 • عضو شورای دفاع از پایان نامه های انستیتوی تاریخ ش. مرجانی فرهنگستان علوم تاتارستان.
 • از سال 2007: سرویراستار مجله «Pax Islamica» (مسکو).
 • یکی از طراحان اصلی برنامه های علمی – آموزشی و پروژه های رسانه ای و تشکیلاتی اداره روحانیت مسلمانان بخش اروپایی روسیه و شورای مفتیان فدراسیون روسیه و انتشارات "مدینه".
 • از سال 2005: یکی از سازماندهندگان اصلی همایش های بین المللی اسلامی طی 10 سال اخیر.
 • سال 2014: رئیس کمیته برنامه ریزی دهمین همایش بین المللی اسلامی.

دانش زبانی

انگلیسی، عربی، ترکی

آثار

مولف بیش از 330 اثر و مقالات علمی.

 • جنبش اجتماعی – سیاسی تاتارها در دوران پیش از شوروی: سالهای 1918-1900: کتاب درسی. – قازان: دانشگاه دولتی قازان، سال 1997. – جزء 1. – 64 ص، جزء 2. – 64 ص.
 • ملت جماعت روحانیت اورنبورگ در اواخر قرن هجدهم – اوایل قرن نوزدهم، قازان: ایمان، سال 2000. – 160 ص.
 • شکل گیری ملت و جهات اصلی توسعه جامعه تاتاری در اواخر قرن هجدهم – اوایل قرن بیستم. – قازان. ایدل – پرس، سال 2001، 383 ص.
 • مقامات خودگردان ملی مسلمانان ترک و تاتار روسیه داخلی و سیبری در سالهای 1918-1917. – ولگدا، سال 2001، 61 ص.
 • پیشوایان ملت. – قازان: تات کنیگو ایزدات، سال 2003، 159 ص.
 • جنبش اجتماعی جوانان مسلمان تاتار اوایل قرن بیستم. – نیژنی نووگورود: مدینه، سال 2005، 60 ص.
 • مفتیان روسیه: از عقاب های کاترین تا عصر هسته‌ای. – نیژنی نووگورود: مدینه، سال 2006، 61 ص.
 • از جماعت تا به ملت: تاتارها در مسیر از قرون وسطی به عصر جدید، قازان، تات کنیگو ایزدات، سال 2008، 214 ص.

همکاری با سایر مولفین

 • اسلام در تاتارستان: تجربه تسامح و فرهنگ همزیستی. – قازان، سال 2002 (چاپ دوم، سال 2006).
 • جنبش اجتماعی مسلمانان تاتار: نتایج و دورنما. – نیژنی نووگرود: مدینه، سال 2005.
 • همایش های سراسری مسلمانان در سالهای 1906-1905، نیژنی نووگورود، سال 2005.
 • شورای علما، نیژنی نووگورود: مدینه، سال 2005.
 • حسین فیض خانف: سرچشمه های جنبش اجتماعی مسلمانان تاتار، نیژنی نووگورود: مدینه، سال 2006.
 • مسلمانان تاتار روسیه: از جماعت تا به ملت (اواخر قرن هجدهم – اوایل قرن بیستم)، نیژنی نووگورود: مدینه، سال 2007.