اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه: فرهنگ دایرةالمعارفی (جزء2)

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه: فرهنگ دایرةالمعارفی (جزء2)
اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه: فرهنگ دایرةالمعارفی (جزء2)
تصویر جلد کتاب
اطلاعات نشر
با حمایت
بنیاد مطالعات اسلامی روسیه
قالب: کتاب
زبان: روسی

چاپ‌ها

اسلام در سرزمین امپراتوری سابق روسیه: فرهنگ دایرةالمعارفی (جزء2) / گردآوری و ویراستاری علمی، نگارش مقدمه: استانیسلاو پروزورف، نمایه‌سازی الکسی خیسمتولین، مشاور علمی اولگ آکیموشکین، ولادیمیر بابرونیکوف و انس خالداف؛ مسکو: «ادبیات شرقی» آکادمی علوم روسیه، 1999، 167ص.

Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 2. Составитель и ответственный редактор С. М. Прозоров; Указатели А. А. Хисматулин; Научные консультанты: О. Ф. Акимушкин, В. О. Бобровников, А. Б. Халидов. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1999. — 167 с: ил.