تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی (کتاب درسی)

از بانک اسلامشناسان
پرش به: ناوبری، جستجو
تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی (کتاب درسی)
تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی (کتاب درسی)
تصویر جلد کتاب درسی تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی
پدیدآورندگان
نویسندگان: ایلشاد نصیراف، آندری اسمیرنوف، یوگنی فرالووا، یانیس اشوتس
ویراستاری علمی: آندری اسمیرنوف
اطلاعات نشر
محل چاپ: مسکو، روسیه
ناشر: آکادمیچسکی پرایکت
سال چاپ: 2013
تیراژ: 1000
از مجموعه: تفکر فلسفی دنیای اسلام
با حمایت
انستیتو فلسفه آکادمی علوم روسیه، بنیاد مطالعات اسلامی روسیه
قالب: کتاب
تعداد جلد: 1
تعداد صفحه: 255
زبان: روسی
موضوعات
فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه

این کتاب تمام طیف اندیشه فلسفی اسلامی را پوشش می‌دهد و از زمان ظهور اندیشه فلسفی تا حال حاضر، روند توسعه آن را می‌نمایاند. این کتاب بر اساس ادوار دوره کلاسیک فلسفه اسلامی تنظیم شده است: معتزله، فلسفه، فلسفه اشراق، فلسفه اسماعیلیان و متصوفه. مجموعه ابن خلدون و فلسفه دوران صفوی نشانگر، دوره‌ی پسا کلاسیک فلسفه اسلامی است. تلاش فلسفی اندیشمندان معاصر عربی ـ اسلامی به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. کتاب درسی دیدگاه متون اصیل اسلام (قرآن و سنت) را توضیح می‌دهد، ویژگی های اصلی دین اسلام، قانون و اخلاق، که برای دنیای اسلام معتبر است. نویسندگان مجموعه مقالات فلسفه عربي اسلامی، اثر خود را با توجه به ساختار کتاب درسی و در قالب درسنامه گردآوری نموده‌اند.

چاپ‌ها

  • نصیراف، ایلشاد؛ اسمیرنوف، آندری؛ فرالووا، یوگنیا، اشوتس، یانیس؛ تاریخ فلسفه عربی ـ اسلامی (کتاب درسی)، با ویراستاری علمی آندری اسمیرنوف، مسکو: آکادمیچسکی پرایکت، 2013، 255ص؛

История арабо-мусульманской философии: Учебник / Под ред. А.В. Смирнова. – М.: Академический Проект, 2013. – 255 с. – (Концепции).